dinsdag 23 mei 2017

ng/nk

De kinderen moesten woorden bedenken met -nk of -nk en deze juist opschrijven.
Ze werden daarvoor in groepjes verdeeld en moesten om beurt een woord schrijven. In de groep mochten ze elkaar wel helpen om een woord te bedenken.Af en toe was er discussie of het woord al dan niet bestond.
Het ging heel goed. Af en toe werd een dubbel woord opgeschreven en 1 keer zag ik de veel voorkomende fout dat er -ngk geschreven werd achteraan het woord.
Ik zag woorden zoals wangen, jongen en geschenk. Super hoor.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen