donderdag 1 februari 2018

b/ei/ie

De letters 'b' en 'd' zijn door hun gelijkende vorm voor veel kinderen een bron van verwarring. Vooral kinderen met een zwak visueel geheugen maken vaak fouten.
Ook kan het zijn dat een kind niet door heeft dat je letters anders moet bekijken dan concrete voorwerpen in de omgeving. Een stoel blijft een stoel, ook al sta je ervoor of erachter. Bij letters is dat anders. De vorm van de letters 'b' en 'd' is volkomen gelijk. Alleen is de ronding bij de ene letter naar links gericht en bij de andere naar rechts. In tegenstelling tot de stoel verandert de letter dus, afhankelijk van de plaats in de ruimte.
Idem bij 'ie' en 'ei'
Daarom gaan we bij de 'b' en de 'd' de aandacht vestigen op het goed kijken naar één van de 2 letters. Als steun hangt in de klas de 'balletter' : de 'b' van bal.
Ook de 'ie' van tien en de 'ei' van ei zijn kijkletters die helpen om een beeld van de letter te krijgen.

In het leesboek krijgt iedereen een bladwijzer met daarop deze prentjes als steun.

Ook in de klas hangen geheugensteuntjes om hen te helpen bij het snel vinden van de juiste letter.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten