vrijdag 8 juni 2018

Info kern 11

We zijn gekomen aan de laatste kern van dit schooljaar.
Thema kern 11: Wat bewaar jij?
In musea worden uiteenlopende zaken bewaard en tentoongesteld. Veel kinderen zijn ook dol op het verzamelen van spullen. In het verhalenboek moet de klas kiezen om een uitstap te maken : het botjesmuseum of een kunstmuseum.Uiteindelijk gaat de helft van de klas naar het Bom en de andere helft naar het Kum.

Woordtypen in kern 11
De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 11 zijn:
·         woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ig of -lijk, zoals: veilig en eerlijk;
·         woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing, zoals: buiging;
·         samengestelde woorden van drie lettergrepen, zoals: prentenboek en inpakken;
·         verkleinwoorden van drie lettergrepen die eindigen op -je, -pje of -tje, zoals: leesboekje, bezempje en appeltje;
·         woorden van twee of drie lettergrepen die beginnen met on- of ont-, zoals: onweer en ontbijt;
·         woorden van drie lettergrepen die beginnen met be-, ge- of ver-, zoals: bedoelen, gevaren en vertellen.

Spelling
We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern worden beheerst.
Het gaat vooral over klankzuivere woorden.


Begrijpend lezen

Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen, waarbij in de werkboekjes met name de juiste antwoorden moeten worden gekozen. Aan het eind van deze kern leren de kinderen ook zelf antwoorden te formuleren en zinnen in de juiste volgorde te zetten. We bespreken de opdrachten altijd met de kinderen, om zo hun inzicht in wat belangrijk is om een tekst te kunnen begrijpen te vergroten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten