dinsdag 23 oktober 2018

Nieuwe (tijdelijke) blog

Juf Neoma kwam vandaag voor de tweede keer een kijkje nemen in onze klas.
Ze zit in het laatste jaar van de opleiding lager onderwijs en zal in februari en 3-tal weken stage doen in ons eerste leerjaar.
Voorlopig komt ze vooral observeren, maar ze helpt hier en daar ook wel al wat mee in het klasgebeuren.
Naast de eigenlijke stage moet zo ook nog heel wat andere schoolopdrachten doen.
Eén van de taken bestaat eruit een blog op te starten en deze zo goed mogelijk bij te houden gedurende 7 weken.
Ik verwijs jullie vanaf nu dus ook door naar haar blog over onze klas.
Zij zal net als ik info geven en foto's plaatsen.
Veel succes, Neoma!



Noten kraken

In de herfst zijn er heel wat herfstvruchten. We zagen er al heel wat tijdens onze herfstwandeling.
Op school in de Leegstraat staat een boom vol okkernoten.
Juf Sarah bracht me een zak noten mee.
Ook Helena heeft thuis in haar tuin zo'n boom staan en van haar kreeg ik een mega-zak noten.
Heel erg bedankt trouwens!

Vandaag kregen de kinderen de opdracht om noten te kraken, niet te breken. De inhoud van de noot mag niet plat zijn.
Ze moesten proberen om met verschillende materialen de noot open te krijgen. 
Er waren een paar afspraken: niet kraken tussen de tanden, voorzichtig zijn met materialen, wat om de grond valt allemaal opruimen.
Het experimenteren kon beginnen.






Vele kinderen grepen naar een hamer, maar ook met veel andere attributen lukte het om de noten open te maken. Het lukte zelfs iemand om met een klap van een houten lepel de noot te kraken. Er werden wat noten platgeslagen, maar er waren ook noten die perfect uit de schaal kwamen.


Pas na lang proberen, werden enkele notenkrakers boven gehaald. Het ging opeens nog beter.
We zagen dat een notenkraker werkt volgens het principe van een hefboom, dat zagen we ook bij een nijptang.







De kinderen vonden het leuk om te doen en na wel een goed half uur intensief kraken, waren er nog heel wat noten over en kreeg iedereen nog een zakje noten mee naar huis om thuis mee aan de slag te gaan.


Estafette

Vandaag turnden we samen met onze meters en peters van het zesde leerjaar.
Het werd een heel leuke turnles met allerlei estafetteopdrachten.
Het was super om te zien hoe de kinderen van L6 hun mete- of petekind stimuleerden, maar omgekeerd ook.

Hefboomestafette


Bottle-flip estafette


Het grote letterspel



Er is er één jarig ...


maandag 22 oktober 2018

Spinnen

Deze morgen kroop uit de bank van Kenzo een echte spin. Het was even verschieten want ze was echt wel groot, maar we hebben ze netjes buiten gezet.
2 weken terug vonden we heel wat wilde kastanjes tijdens de herfstwandeling. Daar maakten we spinnetjes van.
De kinderen gingen deze avond hun mama's bang maken...








Keira in de krant


dinsdag 16 oktober 2018

Jury

We hadden vandaag een heel belangrijke taak. We werden door onze meters en peters uitgenodigd om hun zelfgemaakte hoeden te jureren.
We mochten kijken naar een hoedenmodeshow.
Naar analogie met 'Waregem Koerse' ontwierpen de zesdejaars een originele hoed.
En of er originele hoeden bij waren !
Je kon zien dat de meesten er heel veel werk in gestoken hadden.
Het was dan ook heel moeilijk om een winnaar te kiezen.
Bij de jongens werd het Robrecht met zijn snoephoed en bij de meisjes werd Tiany de winnaar met haar natuurhoed.
We vonden het een superplezante activiteit.







Fietscontrole

Vandaag werden de fietsen gecontroleerd door iemand van de gemeenschapswacht.
De fietsen werden technisch nagekeken. Kinderen die hun fiets mee hadden, kregen een kaart met daarop eventueel de mankementen aangekruist. In onze klas waren 5 kinderen met de fiets vandaag.
We kregen ondertussen een beetje uitleg wat er in orde moet zijn aan een fiets.

woensdag 10 oktober 2018

Wat leren we in sprong 3?

Getallenkennis:
- Inoefenen van de getalbeelden tot en met 7
- Hoeveelheden tot 7 vergelijken
- Getallen en rangorde tot en met 7

Bewerkingen:
Optellingen en aftrekkingen tot e met 6

Meten en metend rekenen:
- Lengte meten met natuurlijke maateenheden
- tijd ervaren

Meetkunde:
Plaats- en wegbeschrijving

Info kern 2

We zijn begonnen aan kern 2 van Veilig leren lezen. Uw kind heeft inmiddels de letters i, k, m, s, p, aa, r, e, v geleerd en daarmee woordjes leren lezen en spellen. Met elke nieuwe letter die de kinderen leren, wordt hun wereld weer een stukje groter: ze kunnen meer boeken lezen en meer woorden maken. Ondertussen breiden ze ook hun woordenschat en kennis van de wereld uit.
Thema kern 2: Dag en nacht
In deze kern vertelt opa het verhaal van Michiel en zijn moeder. De moeder van Michiel wacht ongeduldig op de nacht, die maar niet wil komen. Het thema van deze kern is: ‘Dag en nacht’. Allerhande zaken die te maken hebben met de dag, de nacht en tijd komen aan bod. De woordenschat wordt uitgebreid met begrippen als de datum, eergisteren, de kalender, ondertussen, het weekend, enzovoorts.
Letters en woorden lezen in kern 2
In kern 2 leren de kinderen de volgende vijf letters: n, t, ee, b, oo. Sommige kinderen verwarren de b met de d (de d wordt in kern 3 geleerd). De kinderen leren daarom nu al als geheugensteuntje dat de b eruitziet als een been dat tegen een bal schopt. Eerst komt het been, dan de bal. 

Tips
Misschien wil uw kind zelf woorden typen op computer of tablet. Bij een tablet kunt u kiezen tussen hoofdletters en kleine letters. Uw kind leert nu alleen de kleine letters; kies dus het invoerscherm met de kleine letters. Op het toetsenbord van een laptop of desktop staan echter alleen hoofdletters. Leer uw kind wel dat het voor de letter ‘aa’ twee keer de a-toets moet intikken.

Voor meer tips, ook voor (voor)lezen, zie www.veiliglerenlezen.be, Voor ouders, kim-versie.

Oog voor lekkers

Vandaag is er gestart met 'Oog voor lekkers', het vroegere Tutti Frutti.
Wie meedoet krijgt elke woensdag fruit op school.
Vandaag waren het zoete druiven. Lekker!!




Letterdoosoefening

Meestal moeten de kinderen drukletters omzetten in schrijfletters, maar vandaag deden we het eens omgekeerd. De kinderen moesten geschreven letters omzetten in drukletters met behulp van de letterdoos. Er waren er enkelen die het daar heel moeilijk mee hebben.