vrijdag 15 juni 2018

We zoeken 'de schat'

Op onze speelplaats lagen 7 zakjes verstopt. In elk zakje zaten letters. Met behulp van een plattegrond van de speelplaats moesten de kinderen per 3 de 7 letters verzamelen. Als ze die gevonden hadden, moesten ze met de gevonden letters 2 woordjes maken.
Ze moesten daarvoor goed samenwerken en goed kaartlezen. Uiteindelijk vonden ze allemaal 'de schat'.
Ze deden het goed en waren heel enthousiast.
woensdag 13 juni 2018

Watermeloen

Geen 'Oog voor lekkers' meer, maar Kato trakteerde vandaag met een reuze watermeloen.
Gesneden en al.
Dank je wel !

dinsdag 12 juni 2018

foto's L1b

Beste,

ik had een fototoestel dat al een tijdje in onbruik was en blijkbaar stonden daar nog heel wat foto's op... Ook heb ondertussen enkele recentere onderwerpen aangevuld.

Hierbij enkele zoektermen die kunnen helpen om één en ander terug te vinden: mission, zaaien, zeilboot, knuffel, sportdag, drijven.

Mijn excuses!

Meester Wim

Nog maar eens: euro's en centen.

Vandaag oefenden we weer met de euro's en de centen.
De kinderen moesten aan elkaar betalen. Ze mochten zelf het bedrag kiezen dat betaald moest worden.Schatten zoeken.

Vandaag oefenden we opnieuw met de plattegrond van de klas.
Doordat we onze 'schatkaart' lamineerden konden we de kaart meerdere keren gebruiken door de vindplaats telkens weg te vegen en te wijzigen. Iedereen kreeg de opdracht om een schat -een ei- te verstoppen en te zoeken aan de hand van de kaart. Het ging heel goed.Er is er één jarig ...


maandag 11 juni 2018

Er is er één jarig ...

Kaylee was zaterdag jarig, vandaag vierden we het in de klas.
Wat werden we verwend ....

Fototrucage

Vandaag werkten we nog eens met de Ipads.
De kinderen moesten leren werken met de camera en kregen ook de opdracht om mislukte foto's te wissen.
Als extraatje probeerden we foto's te trukeren. Na enkele voorbeelden te zien, gingen de kinderen in zelfgekozen groepjes van 3 of 4 aan de slag.
Sommigen deden het super goed,anderen hadden vooral moeite met de positie van de camera.
Hier enkele leuke resultaten:vrijdag 8 juni 2018

Info kern 11

We zijn gekomen aan de laatste kern van dit schooljaar.
Thema kern 11: Wat bewaar jij?
In musea worden uiteenlopende zaken bewaard en tentoongesteld. Veel kinderen zijn ook dol op het verzamelen van spullen. In het verhalenboek moet de klas kiezen om een uitstap te maken : het botjesmuseum of een kunstmuseum.Uiteindelijk gaat de helft van de klas naar het Bom en de andere helft naar het Kum.

Woordtypen in kern 11
De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 11 zijn:
·         woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ig of -lijk, zoals: veilig en eerlijk;
·         woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing, zoals: buiging;
·         samengestelde woorden van drie lettergrepen, zoals: prentenboek en inpakken;
·         verkleinwoorden van drie lettergrepen die eindigen op -je, -pje of -tje, zoals: leesboekje, bezempje en appeltje;
·         woorden van twee of drie lettergrepen die beginnen met on- of ont-, zoals: onweer en ontbijt;
·         woorden van drie lettergrepen die beginnen met be-, ge- of ver-, zoals: bedoelen, gevaren en vertellen.

Spelling
We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern worden beheerst.
Het gaat vooral over klankzuivere woorden.


Begrijpend lezen

Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen, waarbij in de werkboekjes met name de juiste antwoorden moeten worden gekozen. Aan het eind van deze kern leren de kinderen ook zelf antwoorden te formuleren en zinnen in de juiste volgorde te zetten. We bespreken de opdrachten altijd met de kinderen, om zo hun inzicht in wat belangrijk is om een tekst te kunnen begrijpen te vergroten.

donderdag 7 juni 2018

Een zeilboot maken

We leerden al hoe iets blijft drijven maar dat kunnen wij niet geloven zonder het zelfs eens te proberen! Zouden die watermannetjes echt bestaan?

Met allerlei materiaal gingen wij zelf aan de slag. Wat blijft er nu weer goed drijven? Wat zal er zinken? Welke vorm moet onze boot hebben? Eerst goed nadenken en dan aan de slag en uitproberen.En heeft een zeilboot echt zo'n kiel nodig om recht te blijven? Of heeft de meester ons iets proberen wij te maken?


Klik hier voor alle foto's

Maquette van de klas

Vandaag bouwden we met blokken een maquette van de klas.
Vooraf bekeken we een aantal voorwerpen vanop de ladder. Zo ziet een beker en van bovenaf uit anders uit dan van opzij.

Ook op de maquette ziet een kast eruit als een rechthoek.
Ieder plaatste zijn eigen bankje en daarbij werden de begrippen voor, achter, tussen, links, rechts, ... goed geoefend. Morgen doen we nog oriëntatieoefeningen en gaan we over van maquette naar plattegrond.Zwemmen met kleren

Vandaag mochten de kinderen eens het water inspringen met kleren aan. Een leuke ervaring.
En T-shirt in het water uitdoen is niet gemakkelijk. Van de T-shirt werd en prop gemaakt en deze moest dan opgedoken worden. Terug aandoen was al even moeilijk. Maar wel heel plezant natuurlijk.