dinsdag 30 mei 2023

Een leuke kennismaking

Vandaag was het een spannende dag voor de kinderen van juf Petra uit K3. Ze kwamen een kijkje nemen in en kennismaken met het eerste leerjaar.
Ik was zelf ook heel benieuwd. Broertjes en zusjes herkende ik snel, maar er waren toch ook een paar nieuwe gezichtjes.


Nadat ik wat de namen oefende, vertelde ik het verhaal van onze klasmascotte Zoem. Die werd wakker in zijn bedje en was de letter z kwijt. Hij kon alleen maar 'oemen' in plaats van zoemen. Gelukkig werd de letter z snel gevonden en overal herkend. De kinderen wisten me te vertellen dat ze de letter z ook al leerden bij juf Petra.
We oefenden wat met de letter z, bekeken een letterfilmpje, schreven deze enkele keren op het bord en op de speelplaats. 
Het was al heel snel speeltijd. Een eerste kennismaking met de grote kinderen op onze school. 

Na de speeltijd gingen we nog eens rond in alle klassen om de juffen en de meesters op de 'grote' school te zien. Alleen L6 was niet 'thuis', deze hebben we gemist.
Voor we het wisten was het alweer tijd om terug te gaan naar de Leegstraat, waar juf Petra ondertussen goed zorgde voor mijn klaskinderen. Die genoten volop van het spelen!


Vertellen: mijn lievelingsknuffel.

Vandaag mochten de kinderen een knuffel  meebrengen, hun favoriete knuffel, hun eerste knuffel, een speciale knuffel, het maakte allemaal niets uit. Wij waren heel nieuwsgierig wat de anderen meegebracht hadden en welke verhalen die mooie en leuke knuffels allemaal meebrachten!

Het was een eerste kennismaking met een 'spreekbeurt'.
Ze hebben dat allemaal goed gedaan.
Heel wat kinderen hadden het thuis goed geoefend.
Sommigen hadden een beetje hulp nodig door vraagjes te stellen, anderen daarentegen vertelden heel veel.


Tandenpost


Nog eens tandenpost voor Alof.
Opnieuw kreeg ik een waarschuwing dat zijn tandje los zat van hare perziken te eten. En ja hoor, terwijl alle kinderen om beurt hun knuffel voorstelden was opeens zijn tand uit. Zijn knuffel Loulou mocht zijn tandpost rond de nek. En opnieuw heel wat blije kinderen rondom Alof op de foto.

maandag 29 mei 2023

Info kern 10

 Het voorjaar is in volle gang, en alles groeit en bloeit! Ook de leesvaardigheid van de kinderen neemt toe. We zijn begonnen aan kern 10.


Kijk eens om je heen!
Het thema van kern 10 sluit aan bij wat er in de natuur gebeurt of kan gebeuren. In het ankerverhaal ‘Een schaap in de boom’, wordt Willem geconfronteerd met allerlei natuurverschijnselen. Met de kinderen bespreken we zaken zoals weersomstandigheden, het landschap en de leefomgeving. 

Woordtypen in kern 10
De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 10 zijn:
·         woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw, nieuw en duw;
·         woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en sterkst;
·         woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: bomen;
·         woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: knopen en strepen;
·         woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, -ch- of -aai-,
-ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien;
·         woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, -ieuw- of -uw-, zoals: leeuwen en ruwe.
  
Spelling
We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern worden beheerst.
Verder oefenen we met één nieuwe spellingcategorie, namelijk woorden van één lettergreep die beginnen met twee of drie letters en eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank (kleefletter), zoals: dwerg en sterk.
Woorden van twee lettergrepen met met -aai, -ooi, -oei of een open lettergreep leren de kinderen wel lezen, maar deze spellingcategorieën horen niet bij de spellingstof van her eerste leerjaar

Begrijpend lezen
Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. In deze kern oefenen we onder andere met gatenteksten: korte teksten van vier zinnen waarin in twee zinnen een woord ontbreekt. De kinderen maken de tekst af door het juiste woord te kiezen uit een aantal woorden.

vrijdag 26 mei 2023

Rekenspelletjes

 Elkaar controleren door na te rekenen met een rekenmachine. Dat is leuk!
Een leuke kennismaking

Vandaag was het een spannende dag voor de kinderen van juf Petra uit K3. Ze kwamen een kijkje nemen in en kennismaken met het eerste leerjaa...