vrijdag 31 maart 2017

Vrolijk pasen

Aan iedereen een fijne paasvakantie gewenst.
Hopelijk geniet iedereen volop en kunnen we uitgerust starten op dinsdag 18 april !

Spelletjes

De kinderen mochten een spelletje meebrengen naar de klas.

Bijna vakantie

Er was bezoek in de klas. Overal lagen paaseitjes verstopt.
Leuk om te zoeken natuurlijk ! Bedankt paashaas !Daarna was er alles op wieltjes op de speelplaats samen met de kinderen van L3.Veel meer foto's zie je hier

woensdag 29 maart 2017

Knikkerdoolhof

We zijn nog niet klaar, maar we zijn bezig aan het maken van een knikkerdoolhof.
Af en toe hoor ik au, maar meestal hoor ik heel actief het getik van 16 hamers op heel veel nageltjes. Bij de ene lukt het al wat beter dan bij de andere.

We bekeken eerst een paar doolhoven van dichtbij op het digibord. Daarna stelde ik voor om er zelf een te maken. Er werden heel wat leuke voorstellen geopperd, maar ik wilde ze eens zelf laten timmeren.

Ze kregen nagels, een plank en een hamer en konden aan de slag. Als hulp kleefde ik een briefje op de plank waar de nageltjes moeten komen.
De hamer op de juiste manier hanteren is al een hele klus. De meeste kinderen zijn geneigd om die helemaal vooraan vast te houden, zo kan er weinig kracht gezet worden op de nagels. Een tweede moeilijkheid is juist mikken ...

Nadien zullen de nagels dan verbonden worden met rekkers om zo een doolhof te maken voor een knikker. Door de rekkers te verplaatsen, bekom je steeds andere in- en uitgangen.
zondag 26 maart 2017

Een heel geslaagd schoolfeest

Hier enkele foto's van alle klassen van de generale repetitie van donderdag. Vandaag was het allemaal nog veel mooier, iedereen was aangekleed en geschminkt. En de adrenaline zorgde ervoor dat het allemaal lukte. Ze hebben het goed gedaan !

woensdag 22 maart 2017

Brugoefeningen

Deze week leerden we optellen over de brug van 10.  Na de paasvakantie gaan we aftrekkingen maken.
Deze oefeningen zijn vrij inzichtelijk en horen bij de moeilijkste vaardigheden in het eerste leerjaar. De brugoefeningen zijn heel belangrijk om de stap naar het tweede te maken want daar wordt tot 100 geleerd.
Belangrijk is dat de kinderen goed weten welke stappen er gezet worden.

Voorbeeld : 7 + 8 = 15.
Daarvoor maken we eerst 10 ! We splitsen dus 8 in 3 en 5, (daarom is de kennis van het splitsen tot 10 zo belangrijk) en tellen de 3 op bij de 7, zodat we 10 hebben.
Er schiet nog 5 over en deze tellen we op bij de 10.
10 + 5 = 15

De blokkendoos die elk kind in zijn bank heeft, is ook een mooi hulpmiddel om te zien hoe de oefening werkt.
Zo gaan we te werk voor 7 + 8 :
- we leggen 7 blauwe blokken bovenaan, we leggen 8 rode blokken onderaan
- we maken 10 door 3 blauwe blokken naast de rode te leggen
- we zien duidelijk : 7 + 8 = 10 + 5 = 15Deze 3 stappen zijn belangrijk:
1) 10 maken (7+3)
2) de rest zoeken (5 zoeken door 8 te spitsen in 3 en ...)
3) 10 + de rest (10+5)

Aftrekken over de brug van 10 is gelijkaardig:    14 - 6 = 10 - 2 = 8
1) 10 maken (14-4)
2) de rest zoeken (6 splitsen in 4 en ...)
3) 10 - de rest (10-2)

Gisteren en vandaag oefenden we concreet en schematisch. Ook morgen en vrijdag gaan we dit nog inoefenen. Volgende week zullen we dan optellen met brug op papier maken.
7 + 4 met trein

 9 + 3 met trein, 5 + 9 met eieren

En dan met de blokkendoos en aan het bord : 8 + 6

Wat leren we in sprong 10 ?

Getallenkennis:
- Inoefenen van de getalbeelden tot en met 20
- Automatiseren van de splitsingen tot 10.

Bewerkingen:
- Automatiseren van de optelling en de aftrekking tot en met 10.
- Optellen en aftrekkingen tot 20 : zonder brug
- Aftrekken tot 20 : T - E, T - TE
BRUGOEFENINGEN !! Optellen en aftrekken

Meten en metend rekenen:
- Werken met munten en biljetten tot 10 cent en tot 10 euro
- Inoefenen lengte, inhoud, gewicht
- De klok : het uur.

dinsdag 21 maart 2017

2 verschillende sokken

Zowel Hades als Milan hadden vandaag 2 verschillende sokken aan.
Toeval ? Gewisseld ? Nee hoor, heel bewust.
Vandaag is het Werelddownsyndroomdag. De twee verschillende sokken staan symbool voor het extra chromosoom bij mensen met downsyndroom.


maandag 20 maart 2017

Schrijven

Soms werken we met de magnetische letterdoos om gevraagde woorden te vormen, soms schrijven we die op het wit schrijfbordje.

vrijdag 17 maart 2017

Pyjama dag

Bednet nodigde alle lagere en middelbare scholen uit om op vrijdag 4 maart in pyjama naar school te komen. Om zo langdurig zieke kinderen en jongeren, die niet naar school kunnen, een hart onder de riem te steken. Dankzij Bednet krijgen die leerlingen de kans om toch de lessen te volgen, van thuis uit en samen met hun eigen klas.

Veel slapen hebben we in de klas natuurlijk niet gedaan, maar iedereen was enthousiast om met pyjama naar school te komen. En het werd heel leuk bevonden. Eigenlijk waren er veel die wel elke dag met hun pyjama naar school wilden komen. Sommigen hadden ook de nodige attributen aan of mee : een kamerjas, pantoffels en knuffels.
zaterdag 11 maart 2017

Info kern 8

Merkt u ook hoe hard het ineens gaat? De kinderen maken nu echt flinke sprongen met lezen! Hier weer een beetje info over  het taal- en leesonderwijs in de komende paar weken.

Thema kern 8: Wat kan jij?
In het ankerverhaal ‘Een koninklijke maaltijd’ gaan Eef en Tom logeren bij hun oma. Het buurjongetje van oma, Lin, komt ook. Het wordt een groot feest met verkleedpartijen en toneelstukjes. De leerlingen zelf lezen vervolgens een verhaal over hoe oma een taart had willen bakken. Woorden die aan bod komen, zijn onder andere: je verkleden, logeren, knuffelen, de koffer, rommelen, verlegen, wennen en de slaapkamer, maar ook: het applaus, je adem inhouden, toneelspelen en optreden.

Woordtypen in kern 8: lezen en spellen
De nieuwe woordtypen in kern 8 zijn:
·         woorden van één lettergreep die beginnen én eindigen met twee medeklinkers, zoals: sterk;
·         woorden van één lettergreep die eindigen op -b of -d, zoals: web en goud;
·         woorden van één lettergreep die eindigen op -nk, zoals: bank;
·         woorden van één lettergreep die eindigen op -ch(t), zoals: lach en bocht;
·         woorden van één lettergreep die beginnen met een schr-, zoals: schrift;
·         verkleinwoorden van twee lettergrepen, zoals: muisje, boompje en stoeltje;
·         woorden van één lettergreep die eindigen op -a, -o, of -u, zoals: sla, vlo en nu.
  
Spelling
Verder werken we in deze kern toe naar het goed kunnen schrijven van:
·         woorden van één lettergreep die beginnen met of eindigen op twee medeklinkers, zoals: stal en wesp;
·         eenvoudige samenstellingen van twee lettergrepen, zoals: zakmes en voetbal;
·         woorden van één lettergreep die beginnen met sch- ,zoals: schaap;
·         woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals: bang.

vrijdag 10 maart 2017

Eieren

Vandaag bekeken we een ei vanbinnen en vanbuiten.
We deden er ook leuke testjes mee.
En nadien ... proeven natuurlijk.zondag 5 maart 2017

Stoet in Assenede

Hades liep mee in de carnavalstoet.
Deze foto kreeg ik van juf Marleen doorgestuurd. :-)